domingo, 26 de julio de 2009

Una de japo

Ohiyo Gozaimasu!

1 - Itchi
2 - Ni
3 - San
4 - Chi
5 - Go
6 - Roku
7 - Nana
8 - Hatchi
9 - Kyu
10 - Jyu

Obrigada pela aula, Pedro :)

No hay comentarios: